Tin Xây Nhà Tình Thương

HÃY CHO HỌ ĂN TẾT VỚI CHÚNG TA!

HÃY CHO HỌ ĂN TẾT VỚI CHÚNG TA!

Với đứa con nhỏ trên lưng, một người phụ nữ gầy guộc, đôi mắt đượm buồn từng hỏi chúng tôi rằng “điều gì làm cho người mẹ sợ hãi nhất?” – Chị nhìn đứa con […]
Hội Bác Ái Phanxicô

Hội Bác Ái Phanxicô

Hội Bác Ái Phanxicô là một tổ chức vô vị lợi được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501(c)(3) Permit # 52-2418738 Dựa theo tinh thần của Thánh […]