Tin Giải Phẫu Mắt

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ÁNH SÁNG

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ÁNH SÁNG

Thật vui sướng và hạnh phúc biết bao khi được cùng với Hội Bác Ái Phanxico mang lại ánh sáng cho biết bao người nghèo khổ. Tôi đã được đến thăm nhiều người trong hành […]